X-Rite דף הבית > על החברה > חדשות ועדכונים >

חברת X-Rite מודיעה שחברת אינדיסס היא הפרטנר הרשמי להטמעת פורמולצית צבע


חברת X-Rite מאשרת כי חברת אינדיסֶס הינה הגורם המוסמך כיום בשוק הדפוס הישראלי לאספקת ציוד והטמעת פתרון מלא למעבדות צבע ותהליכי פרומולציה של צבע.
בעוד ששימוש בצבעים הינם מהותו של הדפוס הרי שמעבדת פורמולציה לצבע הינה פרויקט מהותי שיש להטמיעו בארגון. זהו פרויקט תשתית שתוצאותיו המיידיות הן בהורדת הפחתים (קיצור זמן כיוון מכונה, הורדת פחתי צבע, ניהול מלאי פשוט ורזה ועוד). על מנת שתהליך תשתית זה יוטמע בהצלחה במפעל הדפוס אין זה מספיק לרכוש תוכנה ומכשיר מדידה
בלבד יש לרכוש איתם את הידע ההכשרה וההטמעה לצורך הצלחת השינוי הארגוני. לאינדיסֶס הידע, היכולת והכלים להטמיע תהליך זה במפעלי דפוס ומהיום גם תמיכה מלאה של חברת X-Rite - חברה בינלאומית המתמחה בתחום בקרת צבע והתאמת צבע.

מדוע פרויקט פורמולציה?
בעולם מפעלי דפוס רבים בתחום האריזה מפעילים מעבדת פורמולציה מקצועית של צבע. מעבדות צבע מסוג זה מוקמות על-ידי המפעלים עצמם או על-ידי יצרני הצבע המספקים צבע למפעל הדפוס.
מעבדת פורמולציה לצבע מכניסה שליטה וניהול לתחום הצבע שהינו החשוב מבין חומרי הגלם במפעל דפוס. מחסן הצבע במפעלים ללא מעבדה לרוב אינו מנוהל. בזבוז הצבע הינו רב. אין פיקוח על כמות המנות הנזרקות ועל כמויות הצבעים המשומשים שלעולם אינם מנוצלים. מעבדת פורמולציה מאפשרת
לייצר כמויות מדויקות של צבע ובכך למנוע בזבוז צבע. המעבדה מאפשרת להנציל צבעים משומשים ובכך להשמיש את הצבעים במשומשים במחסן בתחילת הדרך ולשמור על רמה מזערית של צבעים משומשים.

פרויקט מעבדת צבע הינו פרויקט תשתית! התרומה החשובה ביותר לפרויקט הוא שינוי התפעול בכל הקשור להכנת צבע מראש באופן מדויק וחסכון משמעותי בכיוונים הקשורים לגוון צבע. חסכון בכיוון המכונה הוא בעצם חסכון בזמן ייצור יקר וחומרי גלם.